TỦ TV03

Mã sản phẩm: SET TV03

Liên hệ

  CHÍ HÀO DECOR - Trên 5 năm Uy tín cung cấp dịch vụ nội thất trên Toàn Quốc
  Hotline: 081 821 2226

  Thông tin chung

  Dimension / Kích thước (mm).
  1. TVS04/W2400 x D400 x H400
  2. KST05/W800 x D250 x H350
  3. KST16/W400 x D250 x H700
  4. ĐTT / W1600 x D250 x H36
  EVS 4422 | MS 220 SMM