TỦ TV07

Mã sản phẩm: SET TV07

Liên hệ

  CHÍ HÀO DECOR - Trên 5 năm Uy tín cung cấp dịch vụ nội thất trên Toàn Quốc
  Hotline: 081 821 2226

  Thông tin chung

  Dimension / Kích thước (mm)
  1. TVS08/W2000 x D400 x H400
  2. ĐTT / W1000 x D250 x H25
  3. ĐTT / W1500 x D250 x H25
  MS 442 RL | PARC 68