TỦ TV08

Mã sản phẩm: SET TV08

Liên hệ

  CHÍ HÀO DECOR - Trên 5 năm Uy tín cung cấp dịch vụ nội thất trên Toàn Quốc
  Hotline: 081 821 2226

  Thông tin chung

  Dimension / Kích thước (mm).
  1. TVS09/W2400 x D400 x H400
  2. KST01/W300 x D250 x H1500
  3. KST01/W400 x D250 x H1500
  (Cấp thêm cánh rơi)
  4. ĐTT / W1700 x D250 x H25
  LK 4569 A | MS 9205 S