TỦ TV11

Mã sản phẩm: SET TV11

Liên hệ

  CHÍ HÀO DECOR - Trên 5 năm Uy tín cung cấp dịch vụ nội thất trên Toàn Quốc
  Hotline: 081 821 2226

  Thông tin chung

  Dimension / Kích thước (mm)
  1. TVS18/W1800 x D400 x H400
  2. TVT05/W1800 x D250 x H500
  3. KST05/W300 x D250 x H1400
  (Cấp thêm đợt rời)
  4. BV02/W1000 x D500 x H750
  MS 403 PL | PARC 50