TỦ TV20

Mã sản phẩm: SET TV20

Liên hệ

  CHÍ HÀO DECOR - Trên 5 năm Uy tín cung cấp dịch vụ nội thất trên Toàn Quốc
  Hotline: 081 821 2226

  Thông tin chung

  Dimension / Kích thước (mm)
  1. TVT06/W1800 x D400 x H300
  2. ĐTT / W500 x D250 x H25
  3. ĐTT / W1500 x D250 x H25
  LK 4567 A | LK 8110 G